RASPORED EMITOVANJA OBRAZOVNIH SADRŽAJA ZA VREME VANREDNOG STANJA

MPN

VAŽNO OBAVEŠTENJE - UČENJE NA DALJINU

Објављено уторак, 24 март 2020 Аутор OLIVERA KOROŠEC

vazno zavrsni

Dragi učenici i roditelji,

Do sada su svi nastavnici, stručni saradnici, učenici i roditelji naše škole obraćali pažnju, kako na svoje, tako i na ponašanje učenika/dece na platformama za učenje koje koristimo u radu. Na osnovu dosadašnje komunikacije nismo primetili, niti nam se iko od učenika i roditelja do sada požalio na neka neprimerena ponašanja tokom rada na platformama za učenje koje koristimo ili viber grupama.

Ovo saznanje je za veliku pohvalu i govori nam da se isplatio uloženi trud i deljeni saveti tokom boravka u školi koji evo sada daju sjajane rezultate. Budmio zajedno ponosni na to! Nadamo se i očekujmo da to tako i ostane.

Ipak, želimo da vam skrenemo pažnju da je od izuzetne važnosti da međusobna komunikacija tokom boravka na platformama za učenje između nastavnika i učenika; učenika i učenika; nastavnika i roditelja ostane u etičkim okvirima i u skladu sa primerenim rečnikom koji poštuje ličnost sagovornika, odnosno koji ne vređa čast, ugled i dostojanstvo.

Takođe, obaveštavamo vas da bi eventualno neprimereno ponašanje učenika moglo uticati na ocenu iz vladanja na kraju školske godine. Ukoliko bi škola došla do saznanja o digitalnom nasilju između učenika koje se nastavlja i pored toga što smo vas informisali o tome, i predstavlja poseban rizik po učenika/ke izložene nasilju, bićemo u obavezi da podnesemo prijavu nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova i o tome izvestimo nadležnu Školsku upravu.

Računamo da do toga zaista neće doći i još jednom vam se zahvaljujemo na divnoj dosadašnjoj saradnji i razumevanju.

Budimo uz svoju decu, pomognimo im da tokom ovog perioda ostanu zdrava, nasmejana i spremna za naredna postignuća u učenju i celokupnom razvoju.

Ostajte nam u zdravlju.

PRAVILA PONAŠANJA NA PLATFORMAMA ZA UČENJE NA DALJINU

  1. Pri međusobnom obraćanju služimo se rečnikom koji poštuje tuđu ličnost odnosno koje ne vređaju čast, ugled i dostojanstvo.
  2. Prilikom slanja radova, zadataka vodimo računa da propratni tekst sažeto govori isključivo o temi na kojoj smo radili.
  3. Ukoliko nam se ne sviđa nečiji javno postavljen komentar u okviru predmeta, ne odgovaramo na njega.
  4. Bilo koji vid digitalnog nasilja prijavljujemo odeljenjskom starešini slanjem lične poruke nastavniku na viber grupu koju sa njim imamo.

 

 

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje