Digitalno nasilje- prevencija i reagovanje

digitalnoNasilje2

Bezbedna škola!

Објављено петак, 30 мај 2014 Аутор PD-SU

skola bez nasiljaPo ukupnoj bezbednosti učenika i zaposlenih u školskom okruženju, škola „Milena Pavlović Barili“ iz Višnjičke Banje nalazi se iznad proseka (70,77% prema 64,33% koliko iznosi prosek za ispitane osnovne škole).

Ovakva ocena je dobijena u okviru istraživanja bezbednosti učenika i zaposlenih u školskom okruženju, u školi „Milena Pavlović Barili“. Na osnovu podataka iz upitnika, članovi stručnog tima iz Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu konstruisali su Sistem indikatora za praćenje bezbednosti školskog okruženja (skraćeno ćemo ga zvati: BŠO tabela), koji sumira trenutno bezbednosno stanje u školi.

Bezbednost učenika i smanjenje nasilja u školama predstavlja jedan od najvažnijih ciljeva svih učesnika u obrazovnom procesu i jedan od prioriteta Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja. Škola bez nasilja - ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu (ŠBN) je program koji je direktno usmeren ka ostvarenju ovog cilja.

Istraživanje bezbednosti učenika i zaposlenih u školskom okruženju (BŠO) sprovodi se kako bi se stekao uvid u bezbednost učenika i odraslih u školskom okruženju i kako bi se planirale aktivnosti usmerene na prevenciju školskog nasilja. Nastao je u okviru programa Škola bez nasilja. U školama koje realizuju ovaj program, BŠO istraživanje sprovodi se kao ulazno (početno), a i kao završno, kada predstavlja deo procedure nakon koje se donosi odluka da li je škola spremna da preuzme status „škole bez nasilja“ (tačnije bi bilo reći: škole koja se bori protiv nasilja i uspeva u tome) i ponese odgovornost koju takav status podrazumeva. Plaketa koju škole dobijaju simbolično prikazuje spremnost škole da se angažuje na smanjenju nasilja, odnosno da preduzme niz postupaka i preventivnih mera da do nasilja ne dođe. BŠO se može sprovesti u svim školama kao deo procesa samovrednovanja. Rezultati će pomoći školi da proceni status bezbednosti u svojoj školi i identifikuje oblasti koje treba dodatno da unapredi.

Nakon istraživanja u našoj školi ( anketiranje zaposlenih, roditelja i učenika) u vezi bezbednosti učenika dobijeni su sledeći rezultati:

Prezentaciju sa rezultatima možete preuzeti prateći ovaj LINK.

Kompletan izveštaj sa rezultatima možete preuzeti prateći ovaj LINK.

 

 

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje