ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ЈН бр.1.1.1/20

Објављено петак, 21 фебруар 2020 Аутор Ранка Танасић Барлов

struja

Предмет јавне набавке добара мале вредности бр. 1.1.1/20 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, за потребе школе. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија.

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговором

 

Odluka o dodeli ugovora

 

Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija