PRAVILNICI I POSLOVNICI

Објављено уторак, 01 октобар 2019 Аутор PD-SU

pravilnikAKTUELNI PRAVILNICI I POSLOVNICI ŠKOLE

STATUT:

 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADA ŠKOLE TOKOM VANREDNOG STANJA

INFORMATOR O RADU

POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

POSLOVNIK O RADU UČENIČKOG PARLAMENTA

Pravilnik o etičkom kodeksu i o upravljanju sukobom interesa u školi

Pravilnik o donacijama i humanitarnoj pomoći škole

Pravilnik o bezbednosti informaciono - komunikacionog sistema škole

Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda škole

Pravilnik zaštite podataka o ličnosti

Pravilnik o upisu učenika u produženi boravak

 

PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE

Pravilnik o organizaciji i ostvarivarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDZETSKOG RAČUNOVODSTVA

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH

Pravilnik o bližim uslovima za organizovanje, ostvarivanje i praćenje ishrane učenika u osnovnoj školi

Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje

PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZOVANJA NASTAVE ZA UČENIKE NA DUŽEM KUĆNOM I BOLNIČKOM LEČENJU

Pravilnik o opštim standardima postignuća - obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

Pravilnik o kriterijumima i standardima pružanja dodatne podrške u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u vaspitnoj grupi, odnosno drugoj školi i porodici

Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove

PRAVILNIK o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada

Pravilnik o učeničkim zadrugama

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I NAPREDOVANJU U ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA

Pravilnik o Javnim nabavkama škole

Pravilnik o vaspitno-discipliplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika škole

 Pravilnik o ponašanju učenika, zaposlenih i roditelja škole

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih škole

Novi pravilnik o ocenjivanju učenika

Pravilnik o pohvalama i nagradama učenika škole

Pravilnik o merama nacinu i postupku zastite i bezbednosti ucenika škole 

Poslovnik o radu Saveta roditelja 

Poslovnik o radu Nastavničkog veća

ZAKONI: