ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br.1.1.1/20

Објављено петак, 21 фебруар 2020
Аутор Ranka Tanasić Barlov

struja

Predmet javne nabavke dobara male vrednosti br. 1.1.1/19 – ELEKTRIČNA ENERGIJA, za potrebe škole. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 - električna energija.

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Romana Rolana 67, 11060 Beograd, najkasnije poslednjeg dana isteka roka, odnosno 28.02.2020. do 11,00 časova.

  • ODLUKA o dodeli ugovora - LINK. pdf button mali
  • POZIV za podnošenje ponuda - LINK. pdf button mali
  • KONKURSNA DOKUMENTACIJA - LINK.pdf button mali

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

Опширније: ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br.1.1.1/20

Plan Javnih nabavki za 2020.

Објављено четвртак, 23 јануар 2020
Аутор PD-SU

JN 1.2.2 Usluge ekskurzije i nastava u prirodi

Објављено уторак, 19 новембар 2019
Аутор Ranka T.B.

bus

Broj javne nabavke: br. 1.2.2.

  • ODLUKA o zaključenju okvirnog sporazuma LINK.pdf button mali
  • OBAVEŠTENJE o produženju roka do 12.11.2019. za podnošenje ponuda LINK.pdf button mali
  • POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali
  • KONKURSNU DOKUMENTACIJU možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

Опширније: JN 1.2.2 Usluge ekskurzije i nastava u prirodi

Javna nabavka 1.2.1/19- Ishrana učenika – Ručak i užina

Објављено петак, 30 август 2019
Аутор Ranka Tanasić Barlov

hrana barili

PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge - Priprema i distribucija obroka – ručak i užina, odnosno tzv. gotovih lanč paketa – i to: ručka hermetički upakovanog (preporučljivo u polipropilenskim dvodelnim ili trodelnim posudama u zavisnosti od potreba koje iziskuje vrsta obroka) zatvoren višeslojnom folijom → (materijal: kompleksni film ili odgovarajući) sa kolačem ili voćem i sa priborom za jelo za jednokratnu upotrebu i užine (bez napitka) koji mora biti pakovan komadno – za svako dete posebno.

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LINK.pdf button mali
  • ODLUKA o zaključenju okvirnog sporazuma LINK.pdf button mali

 

Опширније: Javna nabavka 1.2.1/19- Ishrana učenika – Ručak i užina

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje