Javna nabavka 1.2.2 Ishrana učenika – Ručak i užina

Објављено понедељак, 27 август 2018 Аутор Ranka Tanasić Barlov

hrana bariliBroj javne nabavke: br. 1.2.2

PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge - Priprema i distribucija obroka – ručak i užina, odnosno tzv. gotovih lanč paketa – i to: ručka hermetički upakovanog (preporučljivo u polipropilenskim dvodelnim ili trodelnim posudama u zavisnosti od potreba koje iziskuje vrsta obroka) zatvoren višeslojnom folijom → (materijal: kompleksni film ili odgovarajući) sa kolačem ili voćem i sa priborom za jelo za jednokratnu upotrebu i užine (bez napitka) koji mora biti pakovan komadno – za svako dete posebno.

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 55524000 → usluge dostavljanja pripremljenih obroka u škole.

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA