Javna nabavka usluga - izvođenje ekskurzije i izleta

Објављено уторак, 22 децембар 2015 Аутор PD-SU

Predmet javne nabavke broj 1.2.2/15 su usluge- izvođenje ekskurzije i izleta za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ - Beograd, objavljen 22.12.2015.

Rok za podnošenje ponuda je do 30.12.2015. godine do 17:30 časova.

Postupak javne nabavke sprovodi se radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki.

Celokupnu dokumentaciju možete ovde preuzeti:

Poziv

 pdf button1

Konkursna dokumentacija

 

Odluka

pdf button1