Raspored otvorenih vrata

open doors

Vršnjački tim (I-IV)

Predmetna nastava

Objavljeno četvrtak, 01 septembar 2016 Autor PD-SU
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊА
Недељковић Светлана српски ј. 6-1,6-3,8-1, 8-2, 8-3
Пејчић Александар /
                  Тијана Вранић
српски ј. 5-1, 5-2, 7-1, 7-4
Ратковић Бранкица /
                  Ивана Ивошевић
српски ј. 5-4, 6-2, 6-4, 7-3
Цвијан Марија српски ј. 5-3, 7-2
Цвијовић Јелена енглески ј. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 8-2, 8-3
Антал  Данијела енглески ј. млађи разреди и 6-4
Скерлић Оливера/
                    Ирена Станковић
енглески ј. млађи разреди
Радосављевић Бисерка енглески ј. 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1
Вуксановић Слађана

француски ј./

енглески ј

6-2, 6-3, 7-4, 8-2, 8-3 ,енглески 4-4
Јокић Милица руски ј. 6-234,  7-3, 8-23
Зорица Новаковић руски ј. 5-1234
Ћирковић - Ристовић  Милена Немачки језик 5-2, 5-3, 6-1, 6-3, 6-4,  7-1, 7-24,  8-1,8-23
Весна Лукић/Видак Вујић Немачки језик/грађ. 5-1, 5-4 и грађанско 5-24, 6-23, 7-14
Марија Дукић математика 5-4, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4
Станојевић Весна математика 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 8-3,
Крчевинац Мирослав математика 5-1, 5-2, 5-3, 7-3, 7-4,
Максић Ана Историја 6-1, 6-2, 6-3,  7-1, 7-2, 7-3,7-4, 8-1, 8-2, 8-3
Драгутиновић Марија Историја 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6-4
Зејак Драган географија 5-3, 7-1
Јовановић Биљана географија 6-1, 6-3, 6-4
Чакаревић Малиша географија 5-2, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3
Бошковић Владимир географија 5-1,5-4, 6-2
Ракић Слађана Биологија 5-1, 5-2, 8-1, 8-2
Парезановић Невена биологија/хемија 6-1, 6-2, 6-3,  6-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4,
хем. 7-1, 7-2
Вера Милојевић Биологија 5-3, 5-4, 8-3
Мијатовић Мирјана Хемија 7-3, 7-4, 8-1, 8-2, 8-3
Вучетић Јелена физика/ инф. 7-3, 7-4, инф. 5-3, 7-4
Марковић Ранко физика 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7-1,
Пајовић-Јовановић Љиљана Физика 7-2, 8-1, 8-2, 8-3
Дедовић Радмила ТИО 7-4, 8-1, 8-2, 8-3
Радаковић Рада ТИО 5-1, 6-2, 6-3, 6-4, 8-2, 8-3
Маринковић Зоран ТИО

5-1, 5-2, 5-3,5-4, 6-1,  6-3,  7-1,

7-2, 7-3, 7-4

Мирјана Боројевић ТИО/ инф.

5-2, 5-3, 5-4, 6-1, 6-2, 6-4, 7-1, 7-2, 7-3

информатика- 5-2, 5-4

Веселић Милан информатика 5-1, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3
Наташа Томић информатика 6-3, 6-4
Вучићевић Драгана музичка к. 5-1, 8-1, 8-2, 8-3
Добросављевић Татјана музичка к. 5-2, 5-3, 5-4, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4
Миловановић Александра музичка к. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4
Гајић Милка ликовна к. 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 8-1, 8-2, 8-3
Новаковић Маја ликовна к. 5-4, 7-1, 7-2, 7-3,
Мајсторовић Биљана ликовна к. 7-4,  ЦСВ- 5-1234, 6-1234, 7-14, 7-23
Краљевић Радослав физичко в./изабрани

6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7-1,

изабрани- 6-3, 6-4,

Ђукић Биљана

физичко в./изабрани

5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 7-3, 8-1, 8-2, 8-3,

изабрани – 5-2, 5-3, 5-4, 8-1, 8-2, 8-3,7-2, 7-4

Мијатовић Иван физичко в./изабрани 7-2, 7-4, изабрани – 7-3
Николић Момчило изабрани спорт 7-1, 7-2, 7-3, 7-4
Бранковић Драгица изабрани спорт 5-1, 6-1, 6-2
Влашић Горана грађанско 5-1, 5-3, 6-1, 6-4, 8-1, 8-2, 8-3
Марковић Мила Библиотека
Дамњановић Предраг Верска 5-13, 5-2, 5-4, 6-12, 6-3, 6-4,
 7-1,
 7-2, 7-3, 7-4,  8-23
Саса Ђокић Верска 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-4

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje