AKTUELNA DOKUMENTA ŠKOLE

Objavljeno četvrtak, 01 septembar 2016 Autor PD-SU
 

documents folder

ŠKOLSKA 2019/20. GODINA

GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE 2019/20.

ŠKOLSKA 2018/19. GODINA

LETOPIS ŠKOLE ŠK. 2018/19.

GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE 2018/19

ANEKS ŠKOLSKOG PROGRAMA 2016/2020

ŠKOLSKI PROGRAM 2016/2020.

FINANSIJSKI PLAN ZA 2018.

PLAN NABAVKI ZA 2018.PLAN NABAVKI ZA 2018. 

ŠKOLSKA 2017/18. GODINA

GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE 2017/18.

ANEKS GODIŠNJEG PLANA RADA ŠKOLE 2017/18.

Aneks 1 školskog programa 2017/18

Aneks 2 školskog programa 2017/18

AKCIONI RAZVOJNI PLAN ŠKOLE 2017/18.

RAZVOJNI PLAN ŠKOLE 2015-2018.

INFORMATOR O RADU ŠKOLE

LETOPIS ŠKOLE ŠK. 2017/18.


ŠKOLSKA 2016/17. GODINA

GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE ZA ŠK. 2016/17. GODINU

LETOPIS ŠKOLE ŠK. 2016/17.

 

ŠKOLSKA 2015/16. GODINA

Godišnji izveštaj rada škole šk. 2015/16. godine

Letopis školske 2015/16. godine

 


 

PRAVILNICI I POSLOVNICI:

PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE

INFORMATOR O RADU

POSLOVNIK O RADU UČENIČKOG PARLAMENTA

Pravilnik o organizaciji i ostvarivarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDZETSKOG RAČUNOVODSTVA

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH

Pravilnik o bližim uslovima za organizovanje, ostvarivanje i praćenje ishrane učenika u osnovnoj školi

Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje

PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZOVANJA NASTAVE ZA UČENIKE NA DUŽEM KUĆNOM I BOLNIČKOM LEČENJU

Pravilnik o opštim standardima postignuća - obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

Pravilnik o kriterijumima i standardima pružanja dodatne podrške u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u vaspitnoj grupi, odnosno drugoj školi i porodici

Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove

PRAVILNIK o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada

Pravilnik o učeničkim zadrugama

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I NAPREDOVANJU U ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA

Pravilnik o Javnim nabavkama škole

Pravilnik o vaspitno-discipliplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika škole

 Pravilnik o ponašanju učenika, zaposlenih i roditelja škole

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih škole

Novi pravilnik o ocenjivanju učenika

Pravilnik o pohvalama i nagradama učenika škole

Pravilnik o merama nacinu i postupku zastite i bezbednosti ucenika škole 

Poslovnik o radu Saveta roditelja 

Poslovnik o radu Nastavničkog veća

Poslovnik o radu Školskog odbora

ZAKONI:

 

STATUT: