PRAVILNICI I POSLOVNICI

Objavljeno četvrtak, 01 septembar 2016 Autor PD-SU

pravilnikAKTUELNI PRAVILNICI I POSLOVNICI ŠKOLE

Pravilnik o bližim uslovima za organizovanje, ostvarivanje i praćenje ishrane učenika u osnovnoj školi

Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje

PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZOVANJA NASTAVE ZA UČENIKE NA DUŽEM KUĆNOM I BOLNIČKOM LEČENJU

Pravilnik o opštim standardima postignuća - obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

Pravilnik o kriterijumima i standardima pružanja dodatne podrške u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u vaspitnoj grupi, odnosno drugoj školi i porodici

Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove

PRAVILNIK o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada

Pravilnik o učeničkim zadrugama

Pravilnik o upisu učenika u srednju školu

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I NAPREDOVANJU U ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA

Pravilnik o Javnim nabavkama škole

Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti učenika škole

Pravilnik o ponašanju učenika, zaposlenih i roditelja škole

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih škole

Pravilnik o ocenjivanju učenika

Pravilnik o izboru učenika generacije škole

Pravilnik o merama nacinu i postupku zastite i bezbednosti ucenika škole 

Poslovnik o radu Saveta roditelja 

Poslovnik o radu Školskog odbora

 

  • OSTALO:

Ostali pravilnici i zakoni propisanih od Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja