JN 1.2.2 Usluge ekskurzije i nastava u prirodi

Objavljeno petak, 11 oktobar 2019
Autor Ranka T.B.

bus

Broj javne nabavke: br. 1.2.2.

  • POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali
  • KONKURSNU DOKUMENTACIJU možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

Opširnije: JN 1.2.2 Usluge ekskurzije i nastava u prirodi

Javna nabavka 1.2.1/19- Ishrana učenika – Ručak i užina

Objavljeno petak, 30 avgust 2019
Autor Ranka Tanasić Barlov

hrana barili

PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge - Priprema i distribucija obroka – ručak i užina, odnosno tzv. gotovih lanč paketa – i to: ručka hermetički upakovanog (preporučljivo u polipropilenskim dvodelnim ili trodelnim posudama u zavisnosti od potreba koje iziskuje vrsta obroka) zatvoren višeslojnom folijom → (materijal: kompleksni film ili odgovarajući) sa kolačem ili voćem i sa priborom za jelo za jednokratnu upotrebu i užine (bez napitka) koji mora biti pakovan komadno – za svako dete posebno.

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LINK.pdf button mali
  • ODLUKA o zaključenju okvirnog sporazuma LINK.pdf button mali

 

Opširnije: Javna nabavka 1.2.1/19- Ishrana učenika – Ručak i užina

ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br.1.1.1/19

Objavljeno četvrtak, 14 mart 2019
Autor Ranka Tanasić Barlov

struja

Predmet javne nabavke dobara male vrednosti br. 1.1.1/19 – ELEKTRIČNA ENERGIJA, za potrebe škole. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 - električna energija.

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Основна школа „Милена Павловић Барили“, Романа Ролана 67, 11060 Београд, најкасније последњег дана истека рока, односно 11.03.2019. do 11:00 časova.

  • ODLUKA O DODELI UGOVORA - LINK. pdf button mali
  • POZIV za podnošenje ponuda - LINK. pdf button mali
  • KONKURSNA DOKUMENTACIJA - LINK.pdf button mali

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

Opširnije: ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br.1.1.1/19

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje