Полагање пријемног испита

upis

Распоред полагања пријемних испита

Nenaslovljeni dizajn 1 5

Javna nabavka male vrednosti usluga Ishrana učenika – ručak i užina

Објављено четвртак, 07 септембар 2017 Аутор Jovana Belić

hrana bariliBroj javne nabavke: br. 01/17

Predmet ove javne nabavke su usluge: Priprema i distribucija obroka – ručak i užina, odnosno tzv. gotovih lanč paketa – i to: ručka hermetički upakovanog (preporučljivo u polipropilenskim dvodelnim ili trodelnim posudama u zavisnosti od potreba koje iziskuje vrsta obroka, zatvorene višeslojnom folijom → (materijal: kompleksni film ili odgovarajući) sa kolačem ili voćem i sa priborom za jelo za jednokratnu upotrebu i užine (bez napitka) koji mora biti pakovan komadno – za svako dete posebno.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 55524000 – usluge dostavljanja pripremljenih obroka u škole.

Postupak se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma, a iz njega potrebnog broja pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci i/ili pojedinačnih narudžbenica. Okvirni sporazum će biti zaključen između naručioca i jednog ponuđača.

Okvirni sporazum će se zaključiti između naručioca i jednog ponuđača, na period trajanja od 12 meseci.

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LINK.pdf button mali
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru LINK.pdf button mali
  • POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali
  • KONKURSNU DOKUMENTACIJU možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali
  • ODLUKA o zaključenju okvirnog sporazuma LINK.pdf button mali

POZIV

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

  

ODLUKA

 

Изглед школе

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje