Javna nabavka 1.2.1/19- Ishrana učenika – Ručak i užina

Objavljeno petak, 30 avgust 2019 Autor Ranka Tanasić Barlov

hrana barili

PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge - Priprema i distribucija obroka – ručak i užina, odnosno tzv. gotovih lanč paketa – i to: ručka hermetički upakovanog (preporučljivo u polipropilenskim dvodelnim ili trodelnim posudama u zavisnosti od potreba koje iziskuje vrsta obroka) zatvoren višeslojnom folijom → (materijal: kompleksni film ili odgovarajući) sa kolačem ili voćem i sa priborom za jelo za jednokratnu upotrebu i užine (bez napitka) koji mora biti pakovan komadno – za svako dete posebno.

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na Portalu javnih nabavki. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Romana Rolana 67, Beograd, najkasnije poslednjeg dana isteka roka, odnosno 09.09.2019. do 11,00 časova.

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 55524000 → usluge dostavljanja pripremljenih obroka u škole.

  • ODLUKA o zaključenju okvirnog sporazuma LINK.pdf button mali
  • POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali
  • KONKURSNU DOKUMENTACIJU možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

ODLUKA

 

POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

  

 

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje