Javna nabavka električne energije- JN br. 1.1.1/16

Objavljeno petak, 12 februar 2016
Autor PD-SU

Predmet javne nabavke broj 1.1.1/16 su dobra - električna energija za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ - Beograd, objavljen 12.02.2016.

Rok za podnošenje ponuda je do 22.02.2016. godine do 12:30 časova.

Opširnije: Javna nabavka električne energije- JN br. 1.1.1/16

Javna nabavka usluga - izvođenje ekskurzije i izleta

Objavljeno utorak, 22 decembar 2015
Autor PD-SU

Predmet javne nabavke broj 1.2.2/15 su usluge- izvođenje ekskurzije i izleta za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ - Beograd, objavljen 22.12.2015.

Rok za podnošenje ponuda je do 30.12.2015. godine do 17:30 časova.

Opširnije: Javna nabavka usluga - izvođenje ekskurzije i izleta

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje