Javna nabavka male vrednosti usluga Ishrana učenika – ručak i užina

Objavljeno četvrtak, 07 septembar 2017
Autor Jovana Belić

hrana bariliBroj javne nabavke: br. 01/17

Predmet ove javne nabavke su usluge: Priprema i distribucija obroka – ručak i užina, odnosno tzv. gotovih lanč paketa – i to: ručka hermetički upakovanog (preporučljivo u polipropilenskim dvodelnim ili trodelnim posudama u zavisnosti od potreba koje iziskuje vrsta obroka, zatvorene višeslojnom folijom → (materijal: kompleksni film ili odgovarajući) sa kolačem ili voćem i sa priborom za jelo za jednokratnu upotrebu i užine (bez napitka) koji mora biti pakovan komadno – za svako dete posebno.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 55524000 – usluge dostavljanja pripremljenih obroka u škole.

Postupak se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma, a iz njega potrebnog broja pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci i/ili pojedinačnih narudžbenica. Okvirni sporazum će biti zaključen između naručioca i jednog ponuđača.

Okvirni sporazum će se zaključiti između naručioca i jednog ponuđača, na period trajanja od 12 meseci.

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LINK.pdf button mali
  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru LINK.pdf button mali

Opširnije: Javna nabavka male vrednosti usluga Ishrana učenika – ručak i užina

Javna nabavka male vrednosti usluga - izvođenje ekskurzije i izleta

Objavljeno sreda, 31 maj 2017
Autor PD-SU

busPredmet javne nabavke br. 1.2.1/16 su usluge – izvođenje ekskurzije i izleta za školsku 2016/2017. godinu, za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ - Beograd.

Odluka o izmeni ugovora od 31.5.2017. za JN 1.2.1_16 izvodjenje ekskurzija i izleta pdf button mali

 

Opširnije: Javna nabavka male vrednosti usluga - izvođenje ekskurzije i izleta

JAVNA NABAVKA DOBARA MALE VREDNOSTI - ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br. 1.1.1/17

Objavljeno petak, 17 februar 2017
Autor PD-SU

Predmet javne nabavke dobara male vrednosti br. 1.1.1/17 – ELEKTRIČNA ENERGIJA, za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ - Beograd.

Obaveštenje o dodeli ugovora možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

Odluka o dodeli ugovora možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara br. 1.1.1/17 – ELEKTRIČNA ENERGIJA- možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK. pdf button mali

KONKURSNU DOKUMENTACIJU možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

 

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti, na adresu: Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Romana Rolana br. 67, 11060 Beograd – Komisiji za sprovođenje javne nabavke, ili lično predajom u sekretarijatu Ustanove, sa naznakom na licu koverte: »Ponuda za javnu nabavku dobara - električna energija, JN br. 1.1.1/17– NE OTVARATI«. Na poleđini koverte napisati adresu, kontakt telefon, e-mail i oznaku predmeta javne nabavke.

Kontakt lice:

Dragomir Krstović, službenik za javne nabavke.
• Faks: 011/3470-519
• E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Opširnije: JAVNA NABAVKA DOBARA MALE VREDNOSTI - ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br. 1.1.1/17

Javna nabavka usluge priprema i distribucija školskog obroka

Objavljeno ponedeljak, 15 avgust 2016
Autor PD-SU

hrana bariliPredmet javne nabavke broj 1.2.2/16 je usluga pripreme i distribucije školskog obroka – ručka hermetički upakovanog sa kolačem ili voćem i užine bez napitka za učenike u produženom boravku, za period od dana zaključenja ugovora do 13.06.2017 . godine, za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ iz Beograda.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK..

  • preuzmite: pdf

Kontakt lice:

  • Branislav Krstović, dipl. ekon., službenik za javne nabavke
    E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
    Faks: 011/3470-519
  • Odluku o dodeli ugovora možete videti prateći ovaj LINK.. pdf

 

Opširnije: Javna nabavka usluge priprema i distribucija školskog obroka

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje