Polaganje prijemnog ispit

upis

Raspored polaganja prijemnih ispita

Nenaslovljeni dizajn 1 5

VAŽNO OBAVEŠTENjE O UPISU PRVAKA ZA ŠKOLSKU 2020/21.

Objavljeno sreda, 20 maj 2020 Autor Ranka Tanasić Barlov

 

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje