Projekat: „Reciklažna tajna kutija“ – humanitarna akcija

Objavljeno ponedeljak, 17 jun 2019
Autor Ivana Ivošević

RecTajna

Tim za međupredmetnu kompetenciju i preduzetništvo organizovao je humanitarnu izložbu na temu „Reciklažna tajna kutija“ 14.6.2019.godine. Prihod u vidu donacije je namenjen za lečenje naše učenice, a jedan deo prihoda za nabavku reciklažne prese.

Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva u sastavu od deset nastavnika, direktora i jednog roditelja je uspešno završio obuku za međupredmetnu kompetenciju i preduzetništvo.

Opširnije: Projekat: „Reciklažna tajna kutija“ – humanitarna akcija

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje