Projekat: „Reciklažna tajna kutija“ – humanitarna akcija

Objavljeno ponedeljak, 17 jun 2019 Autor Ivana Ivošević

RecTajna

Tim za međupredmetnu kompetenciju i preduzetništvo organizovao je humanitarnu izložbu na temu „Reciklažna tajna kutija“ 14.6.2019.godine. Prihod u vidu donacije je namenjen za lečenje naše učenice, a jedan deo prihoda za nabavku reciklažne prese.

Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva u sastavu od deset nastavnika, direktora i jednog roditelja je uspešno završio obuku za međupredmetnu kompetenciju i preduzetništvo.


Projekat „Reciklažna tajna kutija“ je sa zadovoljstvom radio veliki broj dece.
Održan je ugledni čas muzičke kulture na temu Pandorina kutija gde su deca pokazala znanje o reciklaži izrađujući maske i kutije od reciklažnog materijala.

Na završetku projekta pored prodajne izložbe održana je prigodna tematska priredba.

Google Photos

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje