JAVNA NABAVKA DOBARA MALE VREDNOSTI - ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br. 1.1.1/17

Objavljeno petak, 17 februar 2017
Autor PD-SU

Predmet javne nabavke dobara male vrednosti br. 1.1.1/17 – ELEKTRIČNA ENERGIJA, za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ - Beograd.

Obaveštenje o dodeli ugovora možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

Odluka o dodeli ugovora možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara br. 1.1.1/17 – ELEKTRIČNA ENERGIJA- možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK. pdf button mali

KONKURSNU DOKUMENTACIJU možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

 

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti, na adresu: Osnovna škola „Milena Pavlović Barili“, Romana Rolana br. 67, 11060 Beograd – Komisiji za sprovođenje javne nabavke, ili lično predajom u sekretarijatu Ustanove, sa naznakom na licu koverte: »Ponuda za javnu nabavku dobara - električna energija, JN br. 1.1.1/17– NE OTVARATI«. Na poleđini koverte napisati adresu, kontakt telefon, e-mail i oznaku predmeta javne nabavke.

Kontakt lice:

Dragomir Krstović, službenik za javne nabavke.
• Faks: 011/3470-519
• E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Opširnije: JAVNA NABAVKA DOBARA MALE VREDNOSTI - ELEKTRIČNA ENERGIJA - JN br. 1.1.1/17

Javna nabavka usluge priprema i distribucija školskog obroka

Objavljeno ponedeljak, 15 avgust 2016
Autor PD-SU

hrana bariliPredmet javne nabavke broj 1.2.2/16 je usluga pripreme i distribucije školskog obroka – ručka hermetički upakovanog sa kolačem ili voćem i užine bez napitka za učenike u produženom boravku, za period od dana zaključenja ugovora do 13.06.2017 . godine, za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ iz Beograda.

Konkursnu dokumentaciju možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK..

  • preuzmite: pdf

Kontakt lice:

  • Branislav Krstović, dipl. ekon., službenik za javne nabavke
    E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
    Faks: 011/3470-519
  • Odluku o dodeli ugovora možete videti prateći ovaj LINK.. pdf

 

Opširnije: Javna nabavka usluge priprema i distribucija školskog obroka

Javna nabavka električne energije- JN br. 1.1.1/16

Objavljeno petak, 12 februar 2016
Autor PD-SU

Predmet javne nabavke broj 1.1.1/16 su dobra - električna energija za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ - Beograd, objavljen 12.02.2016.

Rok za podnošenje ponuda je do 22.02.2016. godine do 12:30 časova.

Opširnije: Javna nabavka električne energije- JN br. 1.1.1/16

Javna nabavka usluga - izvođenje ekskurzije i izleta

Objavljeno utorak, 22 decembar 2015
Autor PD-SU

Predmet javne nabavke broj 1.2.2/15 su usluge- izvođenje ekskurzije i izleta za potrebe Osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ - Beograd, objavljen 22.12.2015.

Rok za podnošenje ponuda je do 30.12.2015. godine do 17:30 časova.

Opširnije: Javna nabavka usluga - izvođenje ekskurzije i izleta

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje