RODNA OSVEŠĆENOST, PREVENCIJA NASILjA I DISKRIMINACIJE U VRTIĆIMA I ŠKOLAMA

Objavljeno ponedeljak, 01 oktobar 2018 Autor Stanka Žica

ADF 6689Realizatori projekta su Centar za interaktivnu pedagogiju (CIP) u saradnji sa UNICEF-om i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR: Grupom za zaštitu od nasilja i diskriminacije, Grupom za socijalnu inkluziju, Sektorom za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje ) .

Projekat je pokrenut je u okviru zajedničkog projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji koji realizuju UN agencije u Srbiji (UNDP, UNICEF i UNFPA) u partnerstvu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, relevantnim ministarstvima (zdravlja, socijalne zaštite, rada i zapošljavanja,obrazovanja, pravde) i nevladinim organizacijama.

Opšti cilj združenog projekta više škola: dalji razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjivanju nasilja nad ženama u Srbiji.

Cilj školske komponente: Podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti u obrazovno –
vaspitnim ustanovama, prevencija i primena efikasnih mera intervencije na rodno zasnovano nasilje i diskriminaciju.
KAKO?
- kroz program horizontalnog učenja i efikasne mentorske podrške za prevenciju rodno zasnovanog nasilja (RZN) i diskriminacije na principu: škola mentor ka partnerskim školama u okruženju,
- Prema već pilotiranom i preporučenom programu od strane MPNTR učenici/dečaci i devojčice, kao i njihovi nastavnici i roditelji bilu su uključeni u različite radionice, školske i javne aktivnosti i akcije kojima se promovisao značaj rodne ravnopravnosti, rodne uloge bez dominacije i obrasci ponašanja koji doprinose razvijanju kulture nenasilja i antidiskriminacije.

 Google Photos

 

PRILOG

 

 

 

PLANIRANE AKTIVNOSTI U NAREDNOM PERIODU