Kontakti uprava škole

uprava

Kontakti nastavnici

nastavnici1

Stručni organi škole

team work

Telefon:
011 2780 772

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje