RASPORED EMITOVANJA OBRAZOVNIH SADRŽAJA ZA VREME VANREDNOG STANJA

MPN

Vršnjački tim (I-IV)

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Објављено понедељак, 08 јануар 2018 Аутор Zorana Trbović

vt invaliditet znakdan invaliditeta

U celom svetu 3. novembar je posvećen osobama sa invaliditetom. Učenici mlađih razreda su crtežima prikazali da zajedno možemo da prevaziđemo prepreke koje sprečavaju puno učešće dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje