RASPORED EMITOVANJA OBRAZOVNIH SADRŽAJA ZA VREME VANREDNOG STANJA

MPN

Vršnjački tim (I-IV)

Drugi Festival fizike

Објављено среда, 15 јун 2016 Аутор Ljiljana Pajović Jovanović

ico fisics bariliico himija bariliDrugi Festival fizike u Bariliju, održan je 31. Maja 2016.godine. Učestvovalo je 22 učenika VI/2, VII/1, VII/2, i VII/3 razreda. Festival je održan u Svečanoj sali naše škole. U toku dva sata, učenici su pokazivali i objašnjavali oglede svojim drugarima. Posetioci su zainteresovano posmatrali i zapitkivali a Mladi fizičari su objašnjavali prirodne pojave iz oblasti: pravolinijsko kretanje, sila, gustina, pritisak (čvrstih tela, hidrostatički i atmosferski), Njutnovi zakoni (prvi, drugi i treći), ravnoteža ( poluga i sila potiska), toplotni kapacitet, oscilatorno kretanje, prelamanje svetlosti, eletrična struja.
Mentor festivala je bila nastavnica Ljiljana Pajović Jovanović, profesor fizike.

Fotografije sa festivala možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje